Hakkımızda

Her müttakî kulun, iyiliği buyurucu ve makûsluğu da nehyedici olmak misyonu vardır. Günümüzde imkânların genişlemesi ve bağlantı vâsıtalarının artması nedeniyle, bu vazîfenin mes’ûliyeti de iyice ağırlaşmıştır Dünyânın ücrâ bir köşesinde yaşayıp da İslâm’dan haberi olmayanlar bir tarafa, yakınımızda bulunduğu hâlde, îkaz ve irşâdında ihmâlkâr davrandığımız pek çok kimse, âhirette yakamıza yapışacak ve hesap soracaktır.

Bu hususta Ebû Hüreyre’nin -radıyallâhu anh- şu söylentiyi, dünyanın her tarafından ulaşılabilen bir internet sitesi olarak bizim de bu husustaki tutumumuzun kamil bir özetidir: Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-emretmişlerdir ki: “Şunu dinlerdik: Kıyâmet gününde bir adam, tanımadığı bir adamın yakasına yapışarak dâvâcı olacak.

Adam: «Benden ne istiyorsun? Birbirimizi tanımıyoruz ki!» diyecek. Diğeri ise: «Dünyâda beni hatâ ve kötü işler üzerinde görür de alıkoymaz, îkâz etmezdin.» cevâbını verecek.” (Rudânî, Cem’u’l-Fevâid, V, 384)

Keza www.ayet-elkursi.com olarak bizim de niyetimiz; müessesesel bir yapı çerçevesinde, zamanımızın en aktif mecralardan biri olan internet civarında iyiliği nasihat ve makûsluktan men etmekten ibarettir. Bu görevi ve buna bağlı mes’ûliyetleri asıllaştırırken de her hâlükârda miktarımız, Kur’ân-ı Kerim ile sünnet-i seniyyeye başvuru ile bilginler ve fukaha istişâre etmektir.

Çünkü «en hayırlı ümmet» beyanının muhtevasına dahil olabilmemiz için Rasûlullah Efendimiz s.a.v. gibi mârufu başka bir deyişle iyilik, fazilet ve hayrı yaşayıp buyurmamız, münkerin başka bir deyişle makûsluk ve şerrin de haricinde kalıp bundan nehyetmemiz gerektiğine olan inancımız iman derecesindedir.

Bunun için Allah yolunda hizmet şuuruna sahip olmayı ise zarurî görmekteyiz. Zira kanatimizce hakkı ve hayrı öneri, hizmet şuuru ve aşkı olmadan hakikatleşemez…

 

 

 

Başa dön tuşu
porno

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün